Selecteer een pagina

Over Veiligheidsregio Noord Oost Gelderland

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. Brandweer Noord- en Oost-Gelderland, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en de meldkamer zijn onderdeel van onze veiligheidsregio. Samen werken wij aan een veilige en gezonde samenleving. Voor 22 gemeenten voeren wij de wettelijke taken uit rond brandweerzorg, hulp bij ongelukken, rampen en crisis. Het voorkomen daarvan en het beperken van schade. In Noord- en Oost-Gelderland wonen meer dan 870.000 mensen. Het gebied is zo’n 3.000 vierkante kilometer groot. 56 brandweerposten zijn onderdeel van VNOG.

Met partners zoals politie, openbaar ministerie, waterschappen, provincie en defensie werken wij samen in de voorbereiding op en bestrijding van rampen en crisis.